Produktapplikation

Produktanvändning:

1. Delar för bilbelysning

2. Motor kringutrustning

3. Bilkablage delar

4. Bilupphängning

5. Tillbehör för gaffeltruck

6. Trafikanläggningar Gummiprodukter

7. Elektriska gummidelar

8. Tillbehör till sport- och hälsoutrustning

9. Extruderingstätningslist

10. Gummi och plastdelar